top of page
Search
  • Writer's pictureNorske Hagedesignere

Hva koster det å bygge en hage?

Hver hage er unik, så det fins ingen fasit på hva det vil koste å bygge en. Men her er en oversikt over ulike elementer som oftest må beregnes med i bygging av et fullverdig hagedesign med varige materialer og et moderne uttrykk.
Vi tar utgangspunkt i en tomt på 500-800m2.


Grunnarbeider

For at arbeidet man gjør skal være varig er et solid grunnarbeid viktig. Drenering skal på plass, underlag fundamenteres osv.


Skjerming

Det er ofte behov for skjerming mot innsyn og omramming av hagerommet. Dette kan gjøres med vegger eller beplantning, ofte i kombinasjon for å bryte opp linjer og flater. Levegger krever solid forankring med betongfundament og solid innfestning i vindutsatte hager.


Hagestue

Når man skal bygge hagestue, ønsker de fleste et lyst rom med skyvedører eller foldedører i glass. De vil også gjerne sitte tørt og få et sted der utemøblene kan stå beskyttet for vær og vind.


Hagestue – Komplett Utemiljø
Mange ønsker seg en overbygget sitteplass eller en hagestue som et ekstra rom, gjerne med litt avstand fra huset.

Belegg/terrasse

Belegg og terrasser er hagens gulv og bidrar til å skape ulike rom i hagen som gårdsrom, innkjørsel, stier og sitteplasser. Ulike materialer krever ulikt grunnarbeid avhengig av bruken; skal det f.eks. være kjørbart med bil eller bare tåle persontrafikk?


Valg av belegning og/eller trematerialer skal vurderes opp mot huset for å skape en helhet. Belegg er ofte en stor kostnad i et hageprosjekt, i tillegg til at det er viktig å velge materialer som er egnet for vårt nordiske klima.


Murer og kanter

For å oppta nivåforskjeller og lage skille mellom beplantning og plen trenger man murer og kanter. Kuperte tomter gir større behov for slike høydeopptakere.


Plen

En slett og grønn aktivitetsflate er ofte en god ting å ha; et areal hvor man kan boltre seg med spill og lek. Da er god drenering viktig, og de aller fleste velger i dag ferdigplen for rask etablering.


Beplantning

Beplantningen er det som gjør uterommet til en hage. Den skaper også variasjon og spenning i hagen gjennom hele året. Rett plante på rett sted er viktig. Valg av planter vurderes opp mot klimasone, lys, jordforhold og vind dersom man ønsker en beplantning som skal gi langvarig glede.


Det kan være behov for drenering eller nødvendig å skifte ut jorden om det er mye rotugress, og det er smart å velge gode bunndekkende planter for å begrense luking og gjøre det enklere å holde hagen.


Belysning

Belysningen er prikken over i-en i hagen og har både praktisk og estetisk verdi. I tillegg til å lyse opp trapper og gangveier for trygg ferdsel i hagen, vil lyssetting av trær og annen vegetasjon skape dybde og stemning i hagen på kveldstid.


Kvadratmeterpris på 1000-2000 kr

Når man summerer opp de ulike operasjonene over, lander man et sted mellom 500 000 og 1 600.000, som gir en kvadratmeterpris på mellom 1000 og 2000 kroner, avhengig av prosjektets kompleksitet, materialvalg og omfang.


Dette er en grov beregning av totalkostnad for et fullt hagedesign bygget opp fra grunnen av. Kvadratmeterprisen på liten og stor hage går ikke helt synkront. Et lite designet areal har ofte stor kompleksitet og kan derfor få en høyere kvadratmeterpris, mens et større areal kan ha mindre kompleksitet og derfor tilsvarende lavere kvadratmeterpris.


Dele opp prosjektet

Det er viktig å merke seg at prisene over gjelder for en hel hage. Så lenge designet for hele hagen er på plass, er selvsagt også mulig å dele hageprosjektet opp i flere byggefaser.


Økt verdi på boligen

Et godt hagedesign vil gi bedre utnyttelse av utearealet, fordi det vil invitere til aktivitet og rekreasjon. Slik øker utemiljøet verdien på eiendommen – for deg og familien din, men også for mulig framtidige kjøpere. En grei regel er at et godt hagedesign i et attraktivt område kan øke verdien på boligen med 5-15 %.


Hvem vil vel ikke foretrekke å overta en godt planlagt og lettstelt hage med kvalitet i materialer og utførelse istedenfor et villniss?Recent Posts

See All

Comments


bottom of page