Om Norske Hagedesignere

Norske hagedesignere ble stiftet i mars 2017 etter initiativ fra Norges Grønne Fagskole – Vea. Foreningen har som mål å arbeide for kvalitet, kompetanseutvikling og fagkunnskap innen design av grønne uteområder. Vi ønsker å fremheve viktigheten av god design og gjennomtenkt plantebruk.

Styre

Mona Barthel Sveen – Leder

Tittel: Hagedesigner & Faglærer hageplanlegging

Arbeidssted: Barthel Hagedesign & Norges grønne fagskole – Vea

Kontakt: leder@norskehagedesignere.no

Kirsti Marie Hougen – Nestleder

Tittel: Gartner & hagedesigner

Arbeidssted: Driftsleder i Bærum kommune med ansvar for drift, skjøtsel og utvikling av parker og uteanlegg i østre Bærum

Kristin Kalheim Bruflodt – Kasserer

Tittel: Hagedesigner

Arbeidssted: Komplett Utemiljø AS – Stavanger

Kontakt: faktura@norskehagedesignere.no

Yvonne Breen – Webredaktør

Tittel: Daglig leder & Hagedesigner

Arbeidssted: Frodig Hagedesign AS

Kontakt: redaktor@norskehagedesignere.no

Anne Lønning Krogstad

Tittel: Hagedesigner & Prosjektutvikler

Arbeidssted: Komplett Utemiljø AS – Haugesund

Lillian Frigstad

Tittel: Landskapsarkitekt og byggeleder

Arbeidssted: Statens vegvesen

Lillian studerer også Grøntanleggsforvaltning ved Norges grønne fagskole – Vea

  • Norske Hagedesignere på Facebook
  • Norske Hagedesignere på Instagram

Norske Hagedesignere er en forening som arbeider for å fremme kvalitet og kompetanse innen hagedesign samt skape et fagmiljø av kollegaer rundt om i hele Norge.

Kontakt: leder@norskehagedesignere.no