top of page

Om hagedesign

Frodig-hagedesign24.jpg

Det å sette i gang større arbeider i hagen kan føles overveldende for mange. En hagedesigner kan lette prosessen ved å lage en overordnet plan for hagen og foreslå løsninger på utfordringer som innsyn, bratt terreng eller vind.

I tillegg til å tenke praktisk – hvordan skal man komme seg fra A til B i hagen, hvordan kan hagen bli lettstelt, hvilke planter passer hvor? – er hagedesigneren også opptatt av stil og harmoni.

 

Hagen skal stå til huset og gli naturlig inn i omgivelsene. Materialene skal harmonere, og plantene skal bidra til å skape den ønskete stemningen i hagen. Designeren tenker på siktlinjer – hva ser du fra stue- eller kjøkkenvinduet, eller fra spiseplassen i hagen? – og balanserer gjentakelse og variasjon for å gjøre hagen spennende samtidig som den får et helhetlig preg.

Prosessen

Det første hagedesigneren gjør, er å skaffe seg oversikt over omfanget av oppdraget: hvor stor hagen eller hageområdet er, hvordan terrenget er, og hvilke ambisjoner du har. Det kan gjøres ved en befaring på stedet, eller ved hjelp av bilder og beskrivelser. På grunnlag av dette kan designeren gi deg et tilbud på hva en hageplan vil koste.

 

Når kontrakten er tegnet, vil designeren ta grundige mål av hagen og kartlegge dine ønsker, behov og smak. Først når det er gjort, kan arbeidet med en skisse begynne.

 

Avhengig av hva som er avtalt i kontrakten, vil hagedesigneren levere ett eller flere utkast til løsninger for hagen. Det blir uansett alltid noen runder fram og tilbake før et endelig design er på plass.

Leveransen

Når hagedesigneren er ferdig med prosjektet, vil du sitte igjen med:

  • en illustrasjonsplan som viser det overordnede designet for hagen eller hageområdet

  • perspektivtegninger

  • en målsatt plantegning

  • spesifikasjon av materialer

Noen hagedesignere tegner i 3D-programmer, mens andre leverer håndtegninger.

Dersom du også har bestilt en plan for beplantningen, vil du få:

  • en planteliste med bl.a. spesifikasjon av arter og antall

  • et planteplan som viser plantenes plassering

 

Mange hagedesignere tilbyr også å plante plantene for deg. Dette må avtales spesielt.

 

Priser

Prisen for en hageplan vil selvsagt variere med hagens størrelse og kompleksitet. Hagedesignerens utgangspunkt for å prise et prosjekt er en timesats fra 900 kroner og oppover.

 

Noen designere tilbyr fastpris på prosjekter, mens andre oppgir en timepris og antyder omtrentlig hvor mange timer som vil gå med.

 

Før planen er ferdig, er det umulig for hagedsigneren å si noe om hva en ferdig bygget hage vil koste. Det er bl.a. avhengig av hvilke materialer som blir brukt, og i hvilket omfang. Men det er alltid nyttig å sette et totalbudsjett for prosjektet slik at designeren har noe å forholde seg til og kan utarbeide en realistisk plan for hagen din.

Les også: Hva koster det å bygge en hage?

bottom of page