Bli medlem

Jobber du med design og planlegging av grønne uterom, hage og landskap? Bli medlem i Norske Hagedesignere. Vi arbeider for å fremme kvalitet og kompetanse innen hagedesign/hageplanlegging og ønsker å dele kunnskap om blant annet viktigheten av god design og gjennomtenkt plantebruk.

Medlemmer får tilgang til våre kurs, seminarer og et nettverk av kollegaer rundt om i hele Norge. Vi arrangerer årlig Hagedesigndagen hvor vi inviterer kjente og erfarne fagfolk som gir oss inspirasjon og faglig påfyll.

Hovedmedlem

Hvis du allerede er i jobb og praktiserer som profesjonell hagedesigner eller landskapsarkitekt kan du søke hovedmedlemskap.

Opptakskrav :

  • Planlegging av hager og uteområder har vært ditt yrke i to av de siste fem årene.

  • Du kan dokumentere relevant utdanning eller tilsvarende kunnskaper tilegnet på annen måte innen faget.

  • Du kan fremvise minst to hageplaner i målestokk fra dine prosjekter.

  • Du kan fremvise dokumentasjon på et gjennomført prosjekt, for eksempel tre bilder. Har du nettside med bilder fra gjennomførte prosjekter, kan du sende lenke til siden.


Hovedmedlemmer kan markedsføre sitt eget firma gjennom nettsiden til Norske Hagedesignere. Du får også benytte deg av vår logo i din markedsføring som et kvalitetsstempel, har tilgang til foreningens lukkede diskusjonsforum og får rabatt på Hagedesigndagen.

Assosiert medlem

Er du ferdig utdannet, men trenger tid til å opparbeide deg referanseprosjekter innen hagedesign, kan du søke om et toårig assosiert medlemskap.

For å bli assosiert medlem må du dokumentere relevant utdanning eller tilsvarende kunnskaper, med dokumentasjon på hvor og hva du jobber med.

Assosierte medlemmer har tilgang til vårt lukkede diskusjonsforum og gis rabatt på medlemskontingent, fagdager og Hagedesigndagen.

Studentmedlem

Studentmedlemskap er for deg som er under utdanning og studerer hagedesign/hageplanlegging/grøntanleggsforvalter ved Norges Grønne Fagskole Vea eller tilsvarende utdanning i andre land.


Studentmedlemmer har tilgang til vårt lukkede diskusjonsforum og får rabatt på medlemskontingent, fagdager og hagedesigndagen.

Søk om medlemskap i dag!

For å bli medlem sender du kontaktinfo (firma, navn, adresse, e-post og telefon) samt en kort sammenstilling og dokumentasjon av relevant utdannelse/erfaring til: leder@norskehagedesignere.no

 

  • Ordinært medlemskap: kr. 1500

  • Assosiert medlemskap: kr. 1300

  • Studentmedlemskap: kr. 500