top of page

Bli medlem

Frodig-hagedesign25.JPG

Jobber du med design og planlegging av grønne uterom, hage og landskap? Bli medlem i Norske Hagedesignere. Vi arbeider for å fremme kvalitet og kompetanse innen hagedesign/hageplanlegging og ønsker å dele kunnskap om blant annet viktigheten av god design og gjennomtenkt plantebruk.

Medlemmer får tilgang til våre kurs, seminarer og et nettverk av kollegaer rundt om i hele Norge. Vi arrangerer årlig Hagedesigndagen hvor vi inviterer kjente og erfarne fagfolk som gir oss inspirasjon og faglig påfyll.

Hovedmedlem

Hvis du allerede er i jobb og praktiserer som profesjonell hagedesigner eller landskapsarkitekt kan du søke hovedmedlemskap.

Opptakskrav :​

 • Dokumentert relevant utdanning, eller CV som viser praksis relevant for utføring av faget.

 • Dokumentasjon fra to bygde prosjekter som minimum inkluderer:

  • en illustrasjonsplan som viser det overordnede designet for hagen eller hageområdet

  • en perspektivtegning

  • en målsatt plantegning  / teknisk tegning i egnet målestokk

  • spesifikasjon av materialer med dimensjoner

  • en planteplan med tilhørende planteliste

  • før- og etterbilder


Som hovedmedlem kan du markedsføre ditt eget firma gjennom nettsiden til Norske Hagedesignere. Du får også benytte deg av vår medlemslogo i din markedsføring.

 

Alle medlemmer får tilgang til foreningens lukkede frokostmøter og fagdager, i tillegg til rabatt på Hagedesigndagen.

Assosiert medlem

Er du ferdig utdannet, men trenger tid til å opparbeide deg referanseprosjekter innen hagedesign, kan du søke om assosiert medlemskap.

For å bli assosiert medlem må du dokumentere relevant utdanning eller tilsvarende kunnskaper, med dokumentasjon på hvor og hva du jobber med.


Alle medlemmer får tilgang til foreningens lukkede frokostmøter og fagdager, i tillegg til rabatt på Hagedesigndagen.

Studentmedlem

Studentmedlemskap er for deg som er under utdanning og studerer hagedesign/hageplanlegging/grøntanleggsforvalter ved Norges Grønne Fagskole Vea eller tilsvarende utdanning i Norge og andre land.

Alle medlemmer får tilgang til foreningens lukkede frokostmøter og fagdager, i tillegg til rabatt på Hagedesigndagen.

Søk om medlemskap i dag!

For å bli medlem sender du kontaktinfo (firma, navn, adresse, e-post og telefon) samt en kort sammenstilling og dokumentasjon av relevant utdannelse/erfaring til: leder@norskehagedesignere.no

 

 • Ordinært medlemskap: kr. 1500

 • Assosiert medlemskap: kr. 1300

 • Studentmedlemskap: kr. 500

bottom of page