Digitale frokostmøter

De digitale frokostmøtene er et lavterskeltilbud til medlemmene våre: En ti minutters introduksjon av ett av medlemmene der man presenterer noe man holder på med for tiden, lufter erfaringer og problemstillinger og kanskje ber om innspill fra fagfeller.

Møtene holdes hver 2. tirsdag i måneden på Zoom, og invitasjon sendes til alle medlemmer per e-post. Hvis du ikke har mottatt invitasjon, kontakt leder@norskehagedesignere.no

Møtene starter kl 08.00 og varer i ca. en halv time.

Program

9. november 2021

 

Tove Patterson

Frodig Hagedesign

 

Tema: Takterrasser

14. desember 2021

 

Anette Karlsen

Frodig Hagedesign

 

Tema: Små hager