top of page

Hagedesign av privathager i alle størrelser og omfang.

 

Befaring og idétime, rapport med oppsummeringer og anbefalinger inkl. råd angående beplantning og vedlikehold, hageplanskisse, hageplan med eller uten detaljerte planteplaner, bilder av plantene, vedlegg med illustrasjoner av anbefalte tiltak. Se nettsidene for mer informasjon og priser.

 

Interessen for å skape et eget uterom i hagen, på terrassen, balkongen eller inngangspartiet er stadig økende blant folk flest de senere årene. 

 

Er du usikker i forhold til plantevalg, materialvalg eller komposisjon av uterommet?

 

Vestfold Hagedesign har over 15 års solid erfaring fra over 700 hundre hager per nå og kan gi deg anbefalinger i forhold til hvordan hagen din kan utformes: 

  • valg av materialer og komposisjon av uterommet 

  • forslag til hvilke planter du bør velge

 

I denne prosessen er det flere forhold som er viktige: 

  • dine ønsker om hagestil, materialer, planter, farger og former

  • praktiske behov og estetiske hensyn til hagen din

  • plantenes blomstringstid, herdighet og krav til vokseplass

  • utfordringer med klimaforhold (skygge-sol, vind, kvalitet på jordsmonnet, etc.)

 

En hageplan er selve arbeidsgrunnlaget for den praktiske utførelsen som utføres av en ekstern anleggsgartner eller deg som eier hagen.
 

  • Vestfold Hagedesign på Facebook
  • Vestfold Hagedesign på Instagram
bottom of page