top of page

Når hagerommet skal planlegges tar jeg utgangspunkt i kundens ønsker og behov, og i eiendommens karakter, utforming, beliggenhet, omgivelser og husets arkitektur. 

 

Jeg er opptatt av å skape et optimalt hagerom i forhold til bruk og vedlikehold, med fokus på kostnadssmarte, kreative og skreddersydde løsninger til den enkelte hage. 

 

Arbeidsområdet mitt er hele landet, så sant oppdragene kan utføres digitalt, men Bergen og omegn er mitt «hjemmeområde». Ved kapasitet kan jeg også utføre fysiske oppdrag i Oslo-området.


Tjenester:

●      Designskisser i 3D med målsatte tegninger

●      Konseptskisser

●      Idémøter

●      Planteplaner/planterådgivning

●      Hagerådgivning

●      Oppfølging av prosjekter under bygging

●      Bestilling av planter og beplantning av små og mellomstore prosjekter

anette@hageromdesign

hageromdesign.no

  • Hagerom design
  • Hagerom design
bottom of page